CORONAVIRUSET

Fra og med 12. mars har vi stengt Vågå treningssenter som et forebyggende tiltak og bidrag for å begrense smitte av koronaviruset. Dette er et påbud fra myndighetene som gjelder til og med 26. mars. Vi vil deretter innrette oss etter de nye anbefalingene som vil komme, og på bakgrunn av dette ber vi om […]

Read More