Kontakt

Adresse: Vågå Treningssenter v/Vågå Hotel
Vågåveien 45
2684 Vågå

Telefon: (+47) 61239550

E-post: post@vagahotel.no